fbpx

Rektra

Teamwork - maximera prestationen i Teamet!

Att arbeta i team har de flesta av oss erfarenhet av. Många gånger kan det vara svårt att tillsammans i grupp hitta rätt struktur, kommunikation och prestera från dag ett. 

Men när ett team väl samarbetar, har tydliga roller, styr mot samma mål och utnyttjar varje individs individuella kunskaper kan man nå oanade höjder. 

Vi på Rektra ger dig här råd om hur du från start bygger ett välfungerande team och lyckas med projektet!

Varje nytt team bör starta med att fastställa en del grundregler, både vad gäller själva projektet samt hur gruppen ska jobba. Det kan vara bra att utgå från dessa frågor innan man sätter igång och jobbar:

Vem, vad, varför, var, när och hur?

Bestäm hur och när kommunikation i gruppen bör ske. Vem som är ansvarig för vad och varför ni egentligen gör det ni gör. Vad projektet går ut på, “the why?”. (Ex. skapa en ny hemsida för att attrahera fler klienter inom en viss målgrupp.) 

Identifiera och sätt gränser, diskutera och lyssna på alla i teamet och deras individuella syn på förväntningar, jobbstruktur och önskat slutresultat. 

Försök att tidigt identifiera de områden där eventuell oenighet kan uppstå och tänk på att i detta stadie är allt öppet för diskussion och att kanske inte alla frågor får ett exakt svar direkt, utan detta är någonting ni som team kan gå tillbaka till då ev. konflikter och problem uppstår. 

Många gånger kan man inte välja sitt team och då är det bra att veta teamets styrkor och svagheter. Detta är några frågor ni som team kan ställa er:

  • Har teamet de rätta förutsättningarna och relevanta kompetensen som krävs?
  • Är alla medlemmar i teamet tillgängliga på samma villkor?
  • Har gruppen den typ av mångfald/bakgrund som krävs för att bli ett framgångsrikt team?
  • Har teamet jobbat ihop tidigare och hur har det i så fall fungerat?
  • Har teamet en ledare och vilka är de övriga rollerna i teamet? 
  • Vilka är de olika ansvarsområden som medlemmar i teamet har?  

Slutligen, se till att ta reda på eventuella kunskapsluckor tidigt så ni gemensamt kan jobba mot att fylla i dessa och lyckas som team!

Kolla också på dessa utvalda tech-tips!
Känns det pirrigt inför arbetsintervjun?

Vi förstår att det kan kännas nervöst. Det kommer att gå bra. Rektra har samlat låtarna som peppar dig!

Dags för arbetsintervju?

Ska du på arbetsintervju? Vi förstår att det kan kännas nervöst. Det kommer att gå bra. Rektra har samlat låtarna som peppar dig!